Skojerifinanser?



Vad skiljer oss åt?
Namn Belopp
Stefan 300.00
Magnus H 300.01
Bosse 300.02
Magnus R 300.04
Michael 300.05
Lars Peter 300.06
Tommy 300.07
Thomas 300.08
Inge 300.11
Bjarne 300.30
Summa per månad
som sätt in på punschkontot
3000.74

Saldo 2010-12-30 59.350 kr!!

Vi rycker inte handväskor!